Chào các bạn, Sau một khoảng thời gian khá dài thì mình quyết định đóng cửa FreeHD. Có lẽ FreeHD cũng đi hết hành trình của mình rồi. Tâm thư sẽ viết sau :D
This site is closed.